Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

ĐẠO ĐỨC LÀ “CÁI GỐC” CỦA NGƯỜI CÁCH MẠNG!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới vấn đề đạo đức, nhất là đạo đức của người cách mạng. Trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc”, Người khẳng định: Đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Như vậy, theo Bác, đạo đức chính là gốc. Nếu gốc vững, thì con người dễ dàng phát huy tài trí, tự làm sáng bản thân và trở thành con người có ích cho xã hội. Nếu gốc ấy không vững, thì con người dễ dàng ngả nghiêng, sa ngã, “lòng dạ không còn trong sáng nữa”. Và khi đó, con người đó sẽ tự làm xấu chính mình và làm hại người khác. Là cán bộ, đảng viên đạo đức càng quan trọng hơn. Vì vậy lời dạy của Bác mãi là ngọn đuốc soi đường, luôn là những chân giá trị cao quý nhất là đối với người cán bộ, đảng viên.

Phải thấy rằng, công tác xây dựng Đảng về đạo đức những năm qua và hiện nay được thúc đẩy mạnh mẽ khi toàn Đảng chủ trương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Nhiều tấm gương, điển hình của cán bộ, đảng viên được tôn vinh góp phần quan trọng xây dựng Đảng, lành mạnh hóa các quan hệ xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng đạo đức, lối sống để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng gây dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền và hình ảnh của người cán bộ, đảng viên.

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tại kỳ họp thứ chín, từ 29/11 đến 1/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô vi phạm Quy chế làm việc, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm nghiêm trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền.

Sau kết luận này, chính bản thân ông và những tập thể, cá nhân có liên quan phải chịu một hình thức kỷ luật tương xứng với những vi phạm. Thật tiếc cho một cán bộ 39 tuổi, Tiến sĩ Quản lý kinh tế trước khi làm Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch huyện, ông từng làm Phó bí thư, rồi Bí thư Tỉnh đoàn nhưng thiếu tu dưỡng, rèn luyện vi phạm đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên. Ông đã đánh mất “cái gốc” của người cách mạng. Ông không xứng đánh là kiểu mẫu cán bộ trong công tác và lối sống cho quần chúng noi theo.

Hiện nay, việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức đối với cán bộ, đảng viên trở nên cần thiết. Trong phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa Đảng, Đại hội XIII của Đảng xác định: xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Kinh tế thị trường ngày càng phát triển, những cám dỗ vật chất và tinh thần từ cuộc sống tác động rất mạnh mẽ vào nhận thức và hành động, nếu không luôn luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên sẽ nhanh chóng xa rời mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, sa vào chủ nghĩa cá nhân, làm mất lòng tin của quần chúng, mất uy tín của Đảng, làm yếu đi hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét