Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

PHẢI CHĂNG CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN LÀ “MỘT HỌC THUYẾT KHÔNG KHOA HỌC, HIỆN NAY ĐÃ LỖI THỜI”?

Một vấn đề bao trùm lên toàn bộ những quan điểm tư tưởng chính trị sai trái hiện nay là các thế lực thù địch tìm mọi cách phủ nhận tính các mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác, rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin là “một học thuyết không khoa học, hiện nay đã lỗi thời”? Các thế lực thù địch với chủ nghĩa Mác - Lênin, với chủ nghĩa xã hội khoa học lớn tiếng rêu rao rằng các nhà kinh đển của chủ nghĩa xã hội khoa học không phải là những nhà khoa học, vì vậy “lý luận của các ông chỉ là “ý thức hệ hư ảo” chứa đầy tính chất “huyễn tưởng”. Đây rõ ràng là một luận điệu chống Mác, Ăngghen, Lênin một các trắng trợn, mà từ trước đến nay chưa ai dám nói như vậy. Ngay cả đối với những kẻ chống Mác, Ăngghen, Lênin một cách điên cuồng nhất, từ chỗ chống Mác, Ăngghen, Lênin đến căm thù Mác, Ăngghen, Lênin bởi các ông dám tuyên chiến với chế độ tư hữu TBCN và bênh vực quyền lợi của những người lao động, nhưng tuyệt nhiên chưa ai có thể phủ nhận Mác, Ăngghen, Lênin là những nhà khoa học. Bởi lẽ trên thực tế Mác, Ăngghen, Lênin là những nhà khoa học thiên tài, là những “bộ óc kỳ diệu” của nhân loại. Toàn bộ lý luận của Mác, Ăngghen, Lênin là kết quả của một quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, là một công trình khoa học đồ sộ giải đáp được nhiều vấn đề mà nhân loại đặt ra. Học thuyết của Mác, Ăngghen, Lênin là một học thuyết chặt chẽ, chính xác trong đó tính khoa học rất cao thống nhất với tinh thần cách mạng triệt để. Với sự thiên tài của mình Mác, Ăngghen, Lênin thực sự đã trở thành những nhà khoa học lỗi lạc nhất của nhân loại mà nhiều học giả, nhà tư tưởng thừa nhận.

Tạp chí truyền tin Châu Âu, Can-Pho-Man nhận xét: Mác là một người vô cùng hiện thực và biện chứng. Tính hiện thực và biện chứng hơn bất cứ ai trong số người đi trước. Nhà xã hội chủ nghĩa Đức B. Phôn - Svây - Xe vốn thường đối lập gay gắt về quan điểm với Mác cũng phải thốt lên: Chủ nghĩa xã hội Mác xít - Đó là một khoa học thực sự. Ngay cả E-Béc-Xtanh đại biểu trứ danh của trào lưu cơ hội xét lại đương thời cũng không thể phủ nhận được rằng: Trong tất cả các khuynh hướng và nhóm phái xã hội chủ nghĩa, học thuyết của Mác giành được sự thừa nhận chung ở tính khoa học mẫu mực và đầy tính thuyết phục. Nhà triết học nổi tiếng người pháp Giắc Đô Ri Đa gần đây cũng đã khẳng định: Mác là một người hết sức vĩ đại- Ông là nhà tư tưởng của thế kỷ XXI. Bản thân những nhà tư tưởng tư sản cũng phải trân trọng những tri thức của Mác. Họ nghiên cứu chủ nghĩa Mác hết sức tỉ mỉ và nghiêm túc. Thực tế chủ nghĩa Mác đã giúp chủ nghĩa tư bản điều chỉnh một số vấn đề trong cách thức hoạt động của nó, khắc phục được một số nhược điểm cố hữu của nó, xoa dịu phần nào những mâu thuẫn trong xã hội tư bản. Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra lối thoát của khủng hoảng là phải có sự can thiệp của nhà nước. Sự thật nhiều nhà nước tư bản hiệnn nay đã vận dụng tư tưởng của Mác vào giải quyết thành công nhiều vấn đề đặt ra trong giải quyết vấn đề khủng hoảng kinh tế, chính trị, như chính quyền Ô - Ba - Ma đã thuyết phục cả Thượng Nghị viện và cả Hạ Nghị viện tài trợ 800 tỷ đô la để cứu các ngân hàng. Ở Đức và ở Pháp đã đưa ra trọn gói để cứu ngành tài chính nước này.  

Trong tình hình phức tạp trong đời sống xã hội chính trị hiện nay, với biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, cho dù các thế lực thù địch có tìm mọi cách bôi nhọ, xuyên tạc, đi đến phủ nhận giá trị lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học như thế nào đi chăng nữa thì cũng không làm mất đi tính cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, không làm mất đi tinh thần cách mạng của giai cấp công nhân và các lực lượng tiến bộ trong cuộc đấu tranh vì sự thắng lợi của mục tiêu thời đại vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, cũng không làm thay đổi được con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân ta đã lựa chọn. Chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là vũ khí lý luận của giai cấp công nhân, vẫn là kim chỉ nam cho hoạt động của các đảng cộng sản và công nhân quốc tế phấn đấu vì sự tiến bộ xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét