Thứ Hai, 6 tháng 12, 2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CÔNG ĐIỆN ỨNG PHÓ DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP, XUẤT HIỆN BIẾN THỂ MỚI

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, một số nước xuất hiện biến thể mới Omicron, tối 4/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện 1677/CĐ-TTg gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Công điện nêu rõ, sau gần hai tháng thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, dịch vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, một số nước đã xuất hiện biến thể mới Omicron. Để tiếp tục vừa kiểm soát, phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành chỉ đạo các cấp, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ; chủ động đánh giá mức độ nguy cơ sát thực tế để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, không gây ách tắc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả và các biện pháp phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét