Thứ Năm, 9 tháng 12, 2021

ỨNG XỬ NHƯ THẾ NÀO VỚI “CÔNG BỘC MA-NƠ-CANH”?

 “Công bộc ma-nơ-canh” không hiếm trong tổ chức đảng và hệ thống chính trị các cấp hiện nay. Nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 gian khổ, khốc liệt vừa qua như một cuộc sát hạch lớn, làm lộ ra chân tướng của không ít ma-nơ-canh trong hàng ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều người trong số đó đã bị xử lý kỷ luật, đình chỉ công tác, cách chức hoặc điều chuyển sang vị trí khác.

Những cuộc họp trực tuyến và những chuyến thị sát thực tế ở cơ sở liên tục của Thủ tướng trong cao điểm chống dịch vừa qua cho thấy, không ít cán bộ, người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương rất bàng quan, thụ động, lơ là trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ không nắm được tình hình dịch bệnh của địa phương mình dẫn đến lúng túng, chậm trễ trong chỉ đạo, tổ chức chống dịch. Đây là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh bùng phát, diễn biến phức tạp...

Thực tế cho thấy, không ít cán bộ chủ chốt suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống kéo dài, nhưng cấp ủy, tổ chức đảng không phát huy được vai trò giám sát, đấu tranh, ngăn chặn. Một phần lỗi là do cấp trên trực tiếp thiếu phương pháp làm việc bao quát, cụ thể, thường chỉ nghe cấp dưới báo cáo một chiều. Thực trạng này dẫn đến sự lây nhiễm “virus ma-nơ-canh” từ dưới lên trên, trùm từ trên xuống dưới, rất nguy hại cho môi trường văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị.

Phương pháp làm việc của người đứng đầu Chính phủ trong chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua gợi mở cho cán bộ các cấp, các địa phương rất nhiều vấn đề. Trước hết đó là sự sâu sát, kịp thời, nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo. Đứng trước những thử thách, khó khăn, cán bộ phải có tầm nhìn vừa bao quát vừa cụ thể thì mới có thể chỉ đạo đúng và trúng các vấn đề thực tiễn đặt ra. Ở phương diện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sự sâu sát, cụ thể, quyết liệt của người đứng đầu và cấp trên sẽ giúp tổ chức đảng nhận diện rõ những "biểu hiện ma-nơ-canh” trong nội bộ. Khi chân tướng của những chiêu trò, thủ đoạn tô hồng, đánh bóng bản thân hay kiểu sống thu mình, “vo tròn” vì sợ trách nhiệm bị phơi bày, thông qua môi trường dân chủ, đấu tranh phê bình và tự phê bình trong tổ chức đảng sẽ giúp cán bộ “tự rửa mặt” để khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xứng đáng hơn với cương vị, chức trách được giao.

Điều 11, Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm đã chỉ rõ: “Vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật khi thực hiện nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác”...

Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ cũng nêu rõ: Những cán bộ “bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác” là căn cứ để xem xét miễn nhiệm, từ chức.

Như vậy, kỷ luật trong Đảng, hành lang pháp lý để xử lý những cán bộ vi phạm ngày càng được Đảng ta coi trọng, hoàn thiện bằng những quy định rất cụ thể. Đó chính là những căn cứ, đồng thời là giải pháp để chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các biểu hiện suy thoái của những dạng “công bộc ma-nơ-canh”./.

Lữ Ngàn (qdnd.vn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét