Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG TRONG "TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI" CỦA ĐẠI DỊCH

Để thích ứng với "trạng thái bình thường mới", cần tập trung tuyên truyền về phương thức sống chung với COVID-19. Sống chung với COVID-19 hoàn toàn không có nghĩa là sống chung với đại dịch. Sống chung với COVID-19 chỉ có nghĩa là giảm thiểu tác hại của dịch bệnh và dần biến nó trở thành loại cúm mùa thông thường. Để sống chung với COVID-19, thì cũng cần phải trang bị cho người dân sự hiểu biết chính xác, khách quan và khoa học về COVID-19 và cách thức phòng chống nó. Chính sự hiểu biết sẽ làm gia tăng sức đề kháng bệnh dịch của toàn bộ hệ thống xã hội.

Cần tập trung thông tin một cách toàn diện và cân bằng về các nội dung như sau: sự nỗ lực, quyết tâm của các địa phương đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội; công tác phòng, chống dịch đang đi đúng hướng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của nước ta; các giải pháp đồng bộ về giãn cách xã hội, điều trị, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự được người dân đồng tình; lấy xã, phường, thị trấn làm "pháo đài", đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế từ sớm, từ xa ngay tại xã, phường, thị trấn, công tác điều trị đã có những kết quả tích cực trong việc hạn chế các trường hợp tử vong; các lực lượng tuyến đầu, các tình nguyện viên; sự hưởng ứng, đồng tình, vào cuộc, chia sẻ, thông cảm của nhân dân để thực hiện mục tiêu chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội; từng bước khôi phục và đẩy mạnh sản xuất tại các địa phương kết thúc giãn cách xã hội, đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh; về chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, các quy định về giãn cách, cách ly, "ai ở đâu ở đó", không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với diễn biến của dịch bệnh và sự nguy hiểm của dịch; hướng dẫn thêm các kỹ năng cụ thể bảo vệ bản thân trước dịch bệnh; thiết lập kịch bản thích ứng an toàn: Giao thông an toàn, đi lại an toàn, sản xuất an toàn, dịch vụ an toàn; về ứng dụng công nghệ phục vụ phòng chống dịch, kiểm soát dịch, kiểm soát cuộc sống trong khi chuyển trạng thái và phục vụ điều hành kinh tế... Đặc biệt, cần kịp thời và hiệu quả hơn trong việc phản bác các tin giả, tin sai sự thật trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường tuyên truyền thông điệp phù hợp với các nhóm xã hội khác nhau về việc cầu thị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chú trọng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Tập trung vào việc tuyên truyền kế hoạch phục hồi kinh tế "thích ứng an toàn" với dịch bệnh trên tinh thần sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất. Góp phần thay đổi thói quen, nâng cao ý thức phòng dịch để tiếp tục sống đối với người dân, doanh nghiệp, cụ thể: Mỗi cá nhân, nhóm xã hội và cộng đồng phải tự điều chỉnh và giảm bớt nhiều nhu cầu  hành vi và quan hệ xã hội có "nguy cơ lây nhiễm cao"…

          Tăng cường việc tuyên truyền phản ánh thực tế điều hành, chỉ đạo chống dịch tại các cấp chính quyền địa phương trên nhiều nền tảng truyền thông khác nhau. Trong đó, chú trọng việc kiểm tra qua hệ thống trực tuyến ở những nơi đã triển khai xuống tận cấp phường, xã; ủng hộ phương châm "giao đâu kiểm tra đy" để tăng cường hiệu quả giám sát, tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở. Thông điệp "trạng thái bình thường mới" cần được lan tỏa rộng khắp trên tất cả các loại hình truyền thông khác nhau: truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội và truyền thông trực tiếp theo phương châm thống nhất, minh bạch, dựa trên bằng chứng, dễ hiểu dễ thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét