Thứ Tư, 1 tháng 12, 2021

FIDEL CASTRO - NGƯỜI CỘNG SẢN KIÊN TRUNG!

Lịch sử khắc ghi những con người nổi bật trong thời đại của mình qua hành động và tư tưởng, và dành những trang vàng chói lọi nhất cho những anh hùng tạo ra thời thế, những người khai mở và đặt dấu ấn bao trùm lên cả một thời đại. Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro là một trong những con người như thế.

Nổi bật, lôi cuốn qua những tư tưởng và hành động cách mạng, trở thành huyền thoại và bất tử với những đóng góp cho sự tiến bộ của con người tại Cuba và trên thế giới, Fidel – như cách gọi thân mật mà toàn thể nhân dân Cuba và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới dành cho ông – đứng trong hàng ngũ ít ỏi những vĩ nhân thế giới đã cải biến tiến trình lịch sử và “cùng với mọi người và vì quyền lợi của mọi người” biến thành hiện thực giấc mơ, khát vọng của cả một dân tộc về tự do, phẩm giá, bình đẳng và quyền tự quyết vận mệnh của chính mình.

Điều đặc biệt, Fidel luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng mà mình đã lựa chọn:

"Giả sử ngày mai chúng ta thức dậy mà Liên Xô không còn nữa, giả sử ngày mai chúng ta thức dậy mà phe Xã hội chủ nghĩa không còn nữa, thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên hòn đảo Cuba tự do".

"Tôi là người theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tôi sẽ như thế cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời mình”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét