Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

NÂNG CAO CẢNH GIÁC, ĐẬP TAN MỌI HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ BẦU CỬ CỦA CÁC PHẦN TỬ PHẢN ĐỘNG

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các cơ quan chức năng tích cực tiến hành. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị vẫn đang tiến hành nhiều hoạt động với tính chất chống phá hết sức quyết liệt. Bằng việc xuyên tạc thông tin, đưa ra những bình luận, nhận xét, đánh giá thiếu trung thực, phiến diện, một chiều, quy chụp, các đối tượng xấu đang hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử, gieo rắc nhận thức sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử. Một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch kiên trì theo đuổi, cố tình nhai đi, nhai lại để chống phá cách mạng nước ta, đó là chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”.

Vậy tại sao các thế lực thù địch lại đặc biệt khai thác vấn đề “dân chủ, nhân quyền”? Bởi chúng xác định, chỉ có thông qua con đường “dân chủ”, “nhân quyền” mới có thể làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng; mới phá vỡ được nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đã và đang xây dựng. Đây là ý đồ cực kỳ thâm độc các thế lực thù địch đang rắp tâm thực hiện để làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng cho rằng, một khi các học thuyết, các giá trị của hệ tư tưởng tư sản về dân chủ, cũng như các chuẩn mực về đạo đức, lối sống của giai cấp tư sản được lan truyền và hiện diện hợp pháp trong đời sống xã hội Việt Nam thì đây sẽ là điều kiện tốt để làm thay đổi nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta bằng nền dân chủ tư sản. Do vậy, các thế lực thù địch coi “dân chủ, nhân quyền” là khâu đột phá của chiến lược “Diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam. Lợi dụng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, lôi kéo những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn chế độ ra ứng cử, kêu gọi nhân dân không đi bầu cử…. Chúng ta cần hết sức cảnh giác với những chiêu trò trên. Thực tiễn qua 14 kỳ bầu cử trước đây đã khẳng định tính khách quan, tính dân chủ của mỗi lá phiếu bầu, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân.

Để phòng, chống với những chiêu trò lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” của các thế lực thù địch trước thềm bầu cử. Chúng ta phải luôn cảnh giác, chủ động đấu tranh vạch trần các quan điểm tư tưởng sai trái thù địch, bịa đặt, bóp méo sự thật về vấn đề “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam của các thế lực thù địch; Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm rõ tính ưu việt của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, nhân dân ta đang xây dựng; từ đó củng cố nhận thức chính trị, giữ vững thế trận lòng dân, đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta tới thắng lợi hoàn toàn.

2 nhận xét:

  1. Mọi người dân phải có trách nhiệm đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động

    Trả lờiXóa
  2. Trước những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta; chúng ta cần bình tĩnh xem xét và xử lý thông tin chuẩn xác, tránh mắc mưu của chúng.

    Trả lờiXóa