Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

KHÔNG PHỦ NHẬN SỰ ĐỒNG HÀNH CỦA CÁC TÔN GIÁO

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội, là dịp để nhân dân cả nước phát huy quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn và bầu ra những người đủ tâm, đủ tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Từ nhiều tháng qua, Bộ Chính trị; Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bầu cử theo đúng pháp luật và tiến độ. Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong cả nước quán triệt sâu kỹ các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên và gắn vào thực tế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện các khâu, các bước theo quy trình công tác bầu cử. Cho đến nay, việc triển khai các bước chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra theo đúng quy trình, tiến độ và đã cơ bản hoàn thành.

Kết quả chung ấy được tạo bởi sự nỗ lực, cố gắng chung tay của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó sự đóng góp của đồng bào các tôn giáo là rất quan trọng. Thực hiện phương châm gắn đạo với đời, các tổ chức, chức sắc tôn giáo trên địa bàn cả nước đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, nhắc nhở các tín đồ thực hiện nghiêm pháp luật và các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Lồng ghép trong các hoạt động tôn giáo, đồng bào có đạo được tuyên truyền về quyền bầu cử, ứng cử và ý nghĩa, trách nhiệm công dân với ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự ở nhiều nơi các tổ chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương để lựa chọn, giới thiệu những người có đạo, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ra ứng cử đảm bảo có tỷ lệ phù hợp với quy định. Tại các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đồng bào có đạo tham gia tích cực và bày tỏ sự tín nhiệm cao với các nhân sự được giới thiệu ứng cử. Hầu hết các ứng cử viên là chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo đều đạt tín nhiệm cao.

Cử tri cũng như đồng bào có đạo bày tỏ sự tin tưởng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Các ứng cử viên là chức sắc, đồng bào có đạo nếu trúng cử vào đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sẽ phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

2 nhận xét:

  1. Các ứng cử viên là chức sắc, đồng bào có đạo nếu trúng cử vào đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sẽ phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

    Trả lờiXóa