Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

PHẢI CHĂNG BẦU CỬ QUỐC HỘI CHỈ LÀ “HÌNH THỨC”?

Chỉ còn gần hai tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong khi nhân dân cả nước đang phấn khởi, sẵn sàng thực hiện quyền cử tri của mình thì trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều ý kiến xuyên tạc, chống phá bầu cử. Họ lợi dụng sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đất nước tung ra nhiều luận điệu trên các bài viết, phỏng vấn, nhằm kích động tập trung vào mấy nội dung chính sau đây:

Thứ nhất, họ bịa đặt suy diễn “việc bầu cử Quốc hội không phải là quyền lợi, nghĩa vụ, không có dân chủ, đều là sự sắp đặt nhân sự có chủ ý, sắp xếp, chia chác “ghế ngồi”, nhân dân không có quyền thực sự” hay “ở Việt Nam làm gì có đân chủ trong bầu cử, ứng cử”, đó chỉ là hình thức, còn trên thực tế là “chế độ Đảng cử, dân bầu, là “màn kịch dân chủ”… Từ đó họ kích động phải “sửa đổi nguyên tắc, quy định bầu cử” để cho mọi người trong xã hội được tự do ứng cử để xóa bỏ tình trạng “xã hội không có tự do và dân chủ”.

Thứ hai, họ kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử. Họ ngụy biện tung ra các luận điệu, như “công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên tham gia bỏ phiếu bầu cử là quyền con người, quyền công dân chứ không phải nghĩa vụ của công dân”; “đã là quyền con người, quyền công dân thì mọi người có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền của mình, Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác của Nhà nước không có quy định nào bắt buộc công dân Việt Nam phải tham gia đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”. Thế rồi họ kích động kêu gọi cử tri không đi bỏ phiếu để làm cho cuộc bầu cử không thành công nếu không đạt số phiếu bầu theo luật định.

Thứ ba, họ hạ thấp vai trò của Quốc hội khi lu loa lên rằng dưới chế độ cộng sản thì “đại biểu Quốc hội chỉ là bù nhìn”, bị thao túng phiếu bầu; vu cáo Đảng tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các ứng cử viên viết tiểu sử và chương trình hành động là nhằm “biến 500 đại biểu Quốc hội thành một dàn hợp xướng” theo ý Đảng; phát động phong trào “không biết không bầu”. Họ còn rêu rao rằng bầu cử Quốc hội chỉ là hình thức; quyền lực trong Quốc hội đã được các “phe nhóm” của Đảng “phân chia”, “thỏa hiệp”, “an bài”…

Thứ tư, họ tung tin các lãnh đạo Đảng và Nhà nước được “ưu tiên” trở thành đại biểu Quốc hội, xuyên tạc các lãnh đạo chủ chốt được bầu “không minh bạch, không dân chủ, khách quan”; thông tin bịa đặt, bôi nhọ đời tư của lãnh đạo cấp cao được đề cử ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tất cả những thông tin như đã nêu ở trên đều là những thông tin bịa đặt được viết theo kiểu quy chụp đen tối theo kiểu bao nhiêu tiêu cực, xấu xa đều quy chụp cho chế độ do Đảng cộng sản lãnh đạo, cho cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước. Nhưng họ đã sai lầm khi thổi phồng nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng. Đây không phải là cuộc bầu cử đầu tiên mà trước đó đã có 14 cuộc bầu cử trong những hoàn cảnh khác nhau đều giành kết quả tốt đẹp. Nhân dân và cử tri đều ý thức được đó là ngày hội lớn để bầu ra cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội và các cơ quan Nhà nước ở địa phương thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN, tính dân chủ, nhân dân sâu sắc của Nhà nước pháp quyền XHCN. Quy định bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp về quy trình, nguyên tắc tổ chức, ứng cử, tự ứng cử, quyền lợi, nghĩa vụ công dân… đã được pháp luật quy định chặt chẽ và được thể chế hóa thành các văn bản pháp luật liên quan, được tiến hành thực hiện rất bài bản, khoa học và khách quan!

Do vậy những luận điệu trên nhằm hạ thấp vai trò cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, gieo rắc nhận thức lệch lạc bầu cử ở nước ta là “hình thức”, “ngụy dân chủ” nhằm tạo ra hình ảnh méo mó về thể chế chính trị, đời sống chính trị, xã hội Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời họ cũng có ý đồ làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chế độ, vai trò lãnh đạo của Đảng, cổ súy hình thức bầu cử, xu hướng chính trị tư bản… Nhưng tất cả các tính toán ấy sẽ là con số không mà thôi!

2 nhận xét:

  1. Chúng ta phải tích cực và thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật nhơ bẩn của bọn phản động thông qua các bình luận chính xác ở các tài khoản của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác và đấu tranh vạch trần bộ mặt thật, loại bỏ những luận điệu xuyên tạc, của bọn phản động và các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa