Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

“BÌNH MỚI RƯỢU CŨ” CỦA NHỮNG THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ

Họ lu loa rằng: Cách mạng Tháng Tám thành công thực chất là “cuộc đảo chính của cộng sản Việt Nam” hoặc hằn học cho rằng thắng lợi đó chỉ là “sự ăn may”(!). Vậy, sự thật có phải như họ xuyên tạc không? Họ tỏ ra thông thái, phân tích lại thời cuộc, rằng: “Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không phát động Cách mạng Tháng Tám và Toàn quốc kháng chiến thì chúng ta sẽ tránh được cuộc chiến tranh, tại sao không theo cách của nhiều nước sau này vẫn giành được độc lập, ít hao tổn xương máu!”.
Họ phủ nhận, xúc phạm sự hy sinh xương máu của bao thế hệ, lập lờ rằng: Từ sau cuộc đảo chính của Nhật (ngày 9-3-1945), Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng không còn là thuộc địa của Pháp, mà là thuộc địa của Nhật. Trong khi đó, phát xít Nhật đã bị quân Đồng minh đánh cho tơi tả, phải chịu thất bại thảm hại và tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Như vậy, ở Đông Dương xuất hiện “khoảng trống quyền lực”, cho nên cách mạng chỉ cần nổ ra là giành thắng lợi và “Cách mạng Tháng Tám là một sự ăn may”.
Đặc biệt, gần đây, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, những người có tâm địa không tốt tiếp tục bóp méo, nhào nặn thông tin “rượu cũ” trong chiếc “bình mới”, xuyên tạc đường lối, quan điểm và thực tế bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Họ xuyên tạc, cho rằng Việt Nam nhu nhược, thiếu đường lối chiến lược. Họ khuyến nghị phải xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, liên minh, liên kết với các cường quốc, thực hiện đa đảng thì mới phát huy được sức mạnh toàn dân tộc và sức mạnh quốc tế để đủ sức bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, họ kêu gọi phải thực hiện các cuộc tổng biểu tình, tiến hành cách mạng đường phố để “làm một cuộc Cách mạng Tháng Tám lần thứ hai” đi tới lật đổ chế độ XHCN.

2 nhận xét:

  1. Mỗi người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác và đấu tranh vạch trần bộ mặt thật, loại bỏ những luận điệu xuyên tạc, của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa
  2. Để ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động chống phá đất nước thì các cơ quan chức năng cần sớm điều tra, làm rõ và tìm ra các đối tượng phản động, để xử lý thật nghiêm minh.

    Trả lờiXóa