Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

MỘT CÁNH ÉN KHÔNG LÀM NÊN MÙA XUÂN

Như chúng ta biết rằng đất nước Venezuela đang trải qua một cuộc khủng hoảng kéo dài trên tất cả các lĩnh vực. Các nước lớn trên thế giới tìm mọi cách hướng sự ảnh hưởng của mình đến con đường chính trị ở Venezuela bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp can thiệp vào nội bộ nước này; trong đó, Mỹ và phương tây luôn tìm cách kích động bạo lực, biểu tình, ủng hộ chính quyền lâm thời nổi dậy. Lợi dụng vấn đề này các tổ chức phản động cũng tìm cách lồng ghép hình ảnh đất nước Venezuela để chống phá cách mạng Việt Nam.
Trên trang blog Dân làm báo, ngày 11/3/2019, đối tượng Nguyệt Quỳnh tán phát bài “Chỉ một cách én đã là mùa xuân” nhằm kích động bạo lực, cổ súy nhân dân ta trên khắp thế giới xuống đường biểu tình đòi tự do, dân chủ kiểu phương tây, cho rằng hành động của nhân dân Venezuela là dũng cảm, anh hùng, cần noi theo. Chúng đâu biết rằng những hành động đó là do bị kẻ thù lợi dụng, xúi dục, kích động. Vì vậy, chúng ta cần có cái nhìn khách quan về tình hình thế giới, đặc biệt là đấu tranh kiên quyết với những kẻ có tư tưởng phản động, thích bạo lực như đối tượng Nguyệt Quỳnh để góp phần giữ vững nền hòa bình, ổn định, phát triển và có tầm vóc quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam hiện nay./.

2 nhận xét:

  1. Mỗi công dân Việt Nam cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận diện được âm mưu của của các thế lực thù địch và bọn phản động không để chúng lừa gạt, kích động, lôi kéo.

    Trả lờiXóa
  2. Mỗi người dân Việt Nam hãy tỉnh táo, cảnh giác, thể hiện lòng yêu nước đúng cách, không để bất cứ kẻ nào lợi dụng để chống phá đất nước

    Trả lờiXóa