Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

SỰ VU KHỐNG TRẮNG TRỢN CỦA VŨ ĐÔNG HÀ


         Bài viết “con đường đấu tranh” của Vũ Đông Hà trên không gian mạng ngày 12/02/2019 là sự xuyên tạc, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Vũ Đông Hà đã vu cáo trắng trợn Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, kích động người dân đứng lên đấu tranh xóa vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Đây là tên phản động cần được các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý theo đúng pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó vạch trần âm mưu, thủ đoạn của chúng để nhân dân thấy được tính phản động, nguy hại của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam. Qua bài viết này tác giả mong muốn cư dân mạng hãy luôn cảnh giác với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, biết cách chọn lọc, tiếp nhận thông tin đúng đắn để tránh mắc mưu của kẻ thù. Hiện nay các bài viết dạng như “con đường đấu tranh” của Vũ Đông Hà đã và đang tràn lan truyền rất nhiều trên không gian mạng, nếu mỗi người không có kiến thức về chính trị, xã hội, không biết phân biệt đúng sai mà vô tình cổ vũ hay chia sẻ những bài viết đó thì vô cùng nguy hại cho nền chính trị ổn định của đất nước. Những bài viết đó không nằm ngoài chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, tuyên truyền hệ tư tưởng tư sản vào nhân dân, làm chuyển hóa về nhận thức trong nhân dân, làm mỗi người mơ hồ vào con đường xây dựng CNXH, mất lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, làm cơ sở tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa để thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam, đưa nước ta đi theo quỹ đạo các nước TBCN.

2 nhận xét:

  1. Bọn phản động thường dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc, bóp méo sự thật; nhằm mục đích chống phá Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy chúng ta phải tích cực đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động của chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Hiện nay có rất nhiều kẻ phản động vì những đồng tiền dơ bẩn đã xuyên tạc và chống phá đất nước; chúng ta phải vạch trần và đấu tranh loại bỏ thủ đoạn của chún

    Trả lờiXóa