Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THỐNG TRONG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Thời gian qua, những cơ quan đơn vị trực tiếp tham gia vào giáo dục phòng, chống tham nhũng là: báo chí, truyền thông, Mặt trận Tổ quốc, các cơ sở giáo dục và đào tạo. Chúng ta cũng đã đạt những kết quả bước đầu trong giáo dục phòng, chống tham nhũng. Từ năm 2007-2013, hơn 29 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức, người dân được phổ biến, giới thiệu, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 478 nghìn lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được thực hiện, 2,3 triệu tài liệu, cuốn sách về phòng, chống tham nhũng được phát hành. Ở bậc trung học phổ thông, nội dung phòng, chống tham nhũng được đưa vào giảng dạy lồng ghép, tích hợp vào môn học giáo dục công dân với thời lượng 6 tiết, được phân bổ trong 3 năm học. Nội dung phòng, chống tham nhũng bao gồm nhiều kiến thức xã hội và kiến thức pháp luật để trang bị cho học sinh khái niệm, biểu hiện, nguyên nhân, tác hại của tham nhũng đối với xã hội. Nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng được các cấp Mặt trận Tổ quốc lồng ghép trong đề án xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, được tiến hành từ năm 2006 đến nay. Các cơ quan báo chí tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó có tuyên truyền về pháp luật phòng, chống tham nhũng cũng như tạo dư luận xã hội phê phán hành vi tham nhũng. Báo chí không chỉ đóng góp lớn trong việc phát hiện các hành vi tham nhũng mà còn là lực lượng chủ yếu để tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền những gương điển hình, cách làm hay trong phòng, chống tham nhũng. Mỗi năm có khoảng gần 5 nghìn tin, bài viết về đề tài phòng, chống tham nhũng được đăng tải trên hơn 40 tờ báo (20 báo in ở Trung ương, 10 báo in địa phương và 10 tờ báo điện tử của Trung ương và địa phương(3). Có 77,83% phóng viên đồng tình với việc báo chí tham gia tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

2 nhận xét:

  1. Công tác giáo dục rất quan trọng, giúp cho mọi người đều nhận thức đúng và thấy tác hại của tệ tham nhũng

    Trả lờiXóa