Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Quân đội nhân dân Việt Nam luôn chiến đấu, công tác hết mình vì nhân dân


Ngay từ khi còn là những mầm mống đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, của nhân dân, Đội tự vệ công nông chiến đấu ra đời trong những năm 1930 -1931 đã tập trung bảo vệ phong trào cách mạng, bảo vệ chính quyền cách mạng và làm công tác vận động quần chúng. Với quan điểm chỉ đạo của Đảng và của Hồ chí Minh: Lực lượng vũ trang cách mạng phải được thiết lập trên nền tảng lực lượng chính trị hùng hậu của quần chúng mà các đơn vị vũ trang được thành lập theo chủ trương của Đảng như Đội du kích Bắc Sơn, Cứu quốc quân, Đội du kích Ba Tơ, … đã thể hiện rất đậm nét tinh thần của những đội quân vũ trang sinh ra từ dân, chiến đấu vì dân, được nhân dân hết lòng đùm bọc, che chở.
Thực hiện tư tưởng của lãnh tụ Hồ Chí Minh: “Chính trị trọng hơn quân sự”, “tuyên truyền trọng hơn tác chiến”, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngay sau khi được thành lập đã chia thành nhiều mũi bám sát dân, tiến hành tuyên truyền chủ trương của Việt Minh, vận động nhân dân tổ chức tự vệ, mở rộng căn cứ, mở rộng địa bàn tác chiến, xây dựng cơ sở chính trị, lực lượng chính trị và phong trào chính trị trong quần chúng. Khi tiếp xúc với nhân dân “dù thiếu thốn đến mấy, dù phải gối đất nằm sương, nhịn đói, chịu rét, bộ đội ta vẫn luôn luôn theo đúng 10 lời thề danh dự, 12 điều kỷ luật của quân đội cách mạng”. Trong những ngày tháng cả nước sục sôi chuẩn bị và tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, các lực lượng vũ trang, trong đó “Đội quân đàn anh” giữ vai trò là lực lượng tiên phong, nòng cốt và đóng vai trò “mũi mác” sắc bén, kịp thời hỗ trợ quần chúng nhân dân tiến hành khởi nghĩa từng phần đi đến tổng khởi nghĩa thành công, giành chính quyền cách mạng trong cả nước.
Sau đại thắng Xuân 1975, cả nước thống nhất cùng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở miền Nam, quân đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ “quân quản”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng cơ sở chính trị của chính quyền cách mạng, cải tạo tư sản, bài trừ các hủ tục và tệ nạn xã hội. Trên phạm vi cả nước, cán bộ, chiến sĩ ta đã góp phần to lớn trong việc chỉ cho nhân dân thấy rõ âm mưu, thủ đoạn đen tối của các thế lực thù địch, để nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và quân đội tiếp tục chắc tay súng chống lại kẻ thù xâm lược ở biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, chặn đứng bàn tay đẫm máu của kẻ thù ra tay sát hại man rợ đồng bào ta, bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân và nền độc lập toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia – dân tộc.
Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự Trung ương (Quân ủy Trung ương) về chức năng “Đội quân công tác”, ở thời kỳ đổi mới, hoạt động dân vận của quân đội tiếp tục được tăng cường, ngày càng đảm bảo tính đồng bộ, phong phú về nội dung, hình thức, biện pháp và đưa lại hiệu quả, kết quả cao, thiết thực, tiếp tục củng cố hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Đến nay, hầu hết các đơn vị cấp cơ sở trong toàn quân đã tổ chức kết nghĩa với hàng nghìn xã, phường, trường học, xí nghiệp ở các địa phương trong phạm vi cả nước. Hàng vạn lượt đơn vị từ cấp đại đội đến cấp trung đoàn và tương đương đã và đang tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp tiến hành công tác dân vận và hàng nghìn lượt tổ, đội công tác tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội trên phạm vi toàn quốc, trong đó hầu hết là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Hàng nghìn sĩ quan quân đội được tăng cường tham gia sinh hoạt đảng ở các địa phương, đã góp phần quan trọng xây dựng, củng cố cơ sở chính trị - xã hội ở các địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các đơn vị quân đội đứng chân trên các địa bàn đã giúp nhân dân xây dựng trường học, tham gia mở lớp học xóa mù chữ, đào tạo cán bộ nguồn của địa phương; xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa, xây dựng, tu sửa, nâng cấp hàng trăm bệnh xá quân dân y, thăm, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng triệu lượt người; tặng hàng nghìn sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách và nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trong các dịp lễ, tết. Hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội đã kịp thời giúp dân cứu hộ, cứu nạn, quyên góp hàng chục tỉ đồng giúp đỡ nhân dân các vùng bị thiên tai, hỏa hoạn.
73 năm qua quân đội ta thực sự bám sát dân, bằng muôn vàn việc làm cụ thể đã giúp đỡ nhân dân một cách đầy hiệu quả. Điều đó đã được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân cả nước đánh giá rất cao, để lại tình cảm tốt đẹp và làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng được khắc sâu đậm trong tâm trí nhân dân. Nhân dân ta tin cậy và yêu mến quân đội, không chỉ bởi ở những thành tích huy hoàng của quân đội trong chiến đấu, đập tan các đạo quân xâm lược và bè lũ tay sai bán nước mà còn bởi ở tình cảm "thương yêu dân", hỗ trợ, giúp đỡ dân, bảo vệ dân, không đụng đến "cái kim, sợi chỉ" của nhân dân; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nâng cao giác ngộ cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét