Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

VẤN ĐỀ BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI CHO QUÂN NHÂN TRONG QUÂN ĐỘI


Hệ thống an sinh xã hội hiện nay của Việt Nam gồm có nhiều bộ phận cấu thành khác nhau với 3 trụ cột chính là bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội, và ưu đãi xã hội; trong đó nổi bật hơn cả là bảo hiểm xã hội và trợ giúp xã hội. Hiện nay, cùng với sự tăng trưởng kinh tế xã hội, đời sống vật chất tinh thần của con người ngày càng được nâng cao, vấn đề an sinh xã hội cũng ngày càng được quan tâm nhiều hơn.
Quân đội là một lĩnh vực hoạt động lao động đặc thù với chế độ chính sách, quy định riêng, việc bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện qua hệ thống chính sách đối với quân nhân và gia đình quân nhân tại ngũ. Nội dung bảo đảm an sinh xã hội trong quân đội vừa thể hiện tính đặc thù vừa thể hiện được sự ưu đãi bao gồm các nội dung chủ yếu là: Bảo hiểm xã hội trong quân đội; Trợ giúp xã hội với quân nhân và chăm sóc sức khỏe nuôi dưỡng quân nhân.
- Bảo hiểm xã hội trong quân đội. Trong quân đội bảo hiểm xã hội được Nhà nước chi trả trong quỹ lương của sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng những những người hưởng lương từ ngân sách trong quân đội. Thông qua bảo hiểm xã hội, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng những người hưởng lương từ ngân sách trong quân đội được bảo đảm thu nhập khi về hưu, phục viên, và các trường hợp chuyển ra khỏi quân đội. Nhà nước cũng chi trả các bảo hiểm khác như bảo hiểm y tế cho quân nhân tại ngũ, thân nhân của quân nhân không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.
- Trợ giúp xã hội với quân nhân. Đây là vấn đề đặt ra cần nghiên cứu giải quyết trong quân đội hiện nay, trợ giúp xã hội về bản chất là trợ giúp cho những người gặp khó khăn. Trong quân đội những đối tượng được trợ giúp như bị ốm đau, gia đình nhà ở, bị thiên tai. Tuy nhiên, vấn đề trợ giúp xã hội trong quân đội cần mở rộng hơn bởi hoạt động quân đội là hoạt động lao động đặc thù, như công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ngoài phụ cấp khu vực trong quỹ lương cần tính đến những trợ giúp về đi lại; trợ cấp về điện nước, điều kiện sinh hoạt ăn ở... Thực tế cán bộ cấp phân đội (chủ yêu là cấp úy) là những người khó khăn nhất khi lương còn thấp, đóng quân ở vùng sâu vùng khó khăn đi lại tốn kém là những người cần được nghiên cứu trợ giúp.
Một vấn đề rất cần quan tâm trong quân đội cần nghiên cứu có chính sách phù hợp là vấn đề nhà ở. Vấn đề này đã được quan tâm song đối tượng cần trợ giúp thì chưa được đảm bảo. Trong thực tế về chế độ chính sách quy định quân nhân, những người hưởng lương được đảm bảo về nhà ở song sự thống nhất trong thực hiện và quỹ đảm bảo nhà ở của quân nhân mỗi đơn vị thực hiện mỗi khác. Do vậy người được cấp đất người được mua nhà, nhưng thực tế phần lớn cán bộ không được cấp đất, mua nhà ở theo chính sách. Do vậy cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề nhà ở của quân nhân trong đảm bảo an sinh xã hội.
- Chăm sóc sức khỏe nuôi dưỡng quân nhân là các chế độ quy định về tiêu chuẩn chế độ sinh hoạt, nuôi dưỡng nhằm bảo đảm sức khỏe duy trì các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và công tác. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của quân đội không chỉ đảm bảo về vật chất ăn, mặc, ở mà bao hàm cả nuôi dưỡng về tinh thần của quân nhân. Trên góc độ an sinh xã hội việc chăm sóc sức khỏe nuôi dưỡng quân nhân luôn được Nhà nước, quân đội quan tâm ngày càng đảm bảo tốt hơn, thể hiện sự ưu đãi. Tuy nhiên cần được quan tâm hơn trước sự phát triển của xã hội, yêu cầu, nhệm vụ của quân đội và nhu cầu ngày càng cao của quân nhân.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét