Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

QUAN ĐIỂM CỦA V.I.LÊNIN VỀ SỬ DỤNG CHUYÊN GIA TƯ SẢN

Hiện nay có một số quan điểm nhận thức không đúng, hoặc cố tình phủ nhận, xuyên tạc quan điểm của V.I.Lênin về sử dụng chuyên gia tư sản. Do vậy, cần phải nắm rõ quan điểm của ông về vấn đề này.
Thứ nhất, thái độ của V.I.Lênin khi xem xét chủ nghĩa tư bản là thái độ hết sức biện chứng. V.I.Lênin cho rằng: “Không có kỹ thuật đại tư bản chủ nghĩa được xây dựng trên những phát minh mới nhất của khoa học hiện đại, không có một tổ chức nhà nước có kế hoạch khiến cho hàng chục triệu người phải tuân theo một cách nghiêm ngặt… thì không thể nói đến chủ nghĩa xã hội được”;
Thứ hai, nhận thức rõ hơn về sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. “chủ nghĩa tư bản độc quyền – nhà nước là sự chuẩn bị vật chất đầy đủ nhất cho chủ nghĩa xã hội, là phòng chờ đi vào chủ nghĩa xã hội…” và, “chủ nghĩa tư bản tư nhân… đóng vai trò trợ thủ cho chủ nghĩa xã hội…; đó là một sự thật kinh tế hoàn toàn không thể chối cãi được”… 
Thứ ba, tất yếu phải sử dụng các chuyên gia tư sản. V.I.Lênin cũng có rất nhiều quan điểm rõ ràng và đúng đắn. Người cho rằng: “Một người cộng sản thông minh không sợ phải học một nhà tư bản”; chúng ta phải “nhận ra những chuyên gia nào chân thật và tận tâm, và tính tổng cộng, sử dụng được hàng nghìn, hàng vạn chuyên gia quân sự…; đối với các kỹ sư, các giáo viên, chúng ta làm việc này còn rất kém… Chúng ta cũng sẽ học cách làm của các thương gia kinh tế…, các người trung gian làm việc cho nhà nước…, với các chủ xí nghiệp…”; “chớ nên suy tính về “học phí”, chớ có sợ phải trả đắt, miễn là thu được kết quả tốt”.
Thứ tư, điều kiện cơ bản nhất để những người cộng sản không ngần ngại với chủ nghĩa tư bản, với chuyên gia tư sản… thì V.I.Lênin nhấn mạnh đó là: “Chúng ta thể hiện càng đầy đủ nhà nước xã hội chủ nghĩa và chuyên chính vô sản…” (chứ không phải theo đuôi chủ nghĩa tư bản, chuyển sang chủ nghĩa tư bản). 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét