Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC LÀ THẮNG LỢI CỦA XU THẾ HOÀ BÌNH, ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, ba dòng thác cách mạng trên thế giới đang ở thế tiến công. Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô đang ở vào thời điểm củng cố và phát triển lớn mạnh, đã tỏ rõ tính ưu việt, có sức mạnh chinh phục trái tim, khối óc của nhân loại. Sự lớn mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa, sự trưởng thành của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới đã tạo nên một sức mạnh mới về thế và lực cho cách mạng Việt Nam.
Trong bối cảnh lịch sử đó, giới cầm quyền hiếu chiến Mỹ quyết định mở rộng chiến lược bao vây và ngăn chặn không để chủ nghĩa cộng sản từ châu Âu sang châu Á. Với chiến lược đó, đế quốc Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh lạnh chống lại phe xã hội chủ nghĩa; đồng thời đàn áp phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và phong trào công nhân ở các nước tư bản. Tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ mưu toan tiêu diệt phong trào yêu nước của nhân dân ta, thôn tính miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự để tiến công miền Bắc, lập phòng tuyến ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Đông Nam châu Á. Thực hiện âm mưu ấy, đế quốc Mỹ đã lao vào cuộc phiêu lưu với những thủ đoạn quân sự, chính trị, ngoại giao rất xảo quyệt nhằm cô lập và bóp nghẹt cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Đồng thời, thông qua cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ phô trương sức mạnh quân sự, đe dọa các dân tộc ở lục địa Á, Phi, Mỹ La tinh đang nổi dậy đấu tranh giành độc lập, tự do. Vì vậy đất nước ta đã trở thành nơi thử thách, cuộc đụng đầu lịch sử to lớn giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa đế quốc.
Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đã chủ trương thực hiện đoàn kết liên minh với các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới, tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Xây dựng, củng cố liên minh chiến đấu, tình đoàn kết keo sơn với nhân dân hai nước Lào và Campuchia cùng chiến đấu chống kẻ thù chung. Chính vì vậy, Đảng ta đã tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc, của các lực lượng tiến bộ trên thế giới, trong đó có cả nhân dân tiến bộ Mỹ, hình thành Mặt trận quốc tế rộng lớn ủng hộ Việt Nam, chống đế quốc Mỹ. Đó là nguồn sức mạnh to lớn cả về vật chất và tinh thần trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Trong bài phát biểu ngày 3/5/1975, đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ý viết: “…đó là thắng lợi của tự do chống áp bức, của hòa bình chống chiến tranh…của đoàn kết chống chia rẽ, của lẽ phải chống cường bạo… Thắng lợi đó khẳng định rằng mọi người và mọi dân tộc có thể giải phóng mình khỏi mọi khổ ải và tiến lên một xã hội mới.”
Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sẽ “đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca mãi mãi làm nức lòng mọi người yêu chuộng chính nghĩa và công lý độc lập và tự do”. Mọi mưu toan của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, không bao giờ có thể hạ thấp, làm lu mờ được giá trị, tầm vóc và ý nghĩa của cuộc đụng đầu lịch sử giữa dân tộc Việt Nam và chủ nghĩa đế quốc thực dân trong thế kỷ XX./.

1 nhận xét:

  1. chiến thắng lịch sử 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước. không có chiến thắng lịch sử ấy chúng ta không có cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. chiến thắng 30/4/1974 ý nghĩa cực kỳ to lớn

    Trả lờiXóa