Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

Chủ nghĩa Mác qua sự đánh giá của các học giả phương Tây


Chủ nghĩa Mác cũng như triết học Mác đã ảnh hưởng tới nhiều quan điểm tư tưởng triết học khác nhau. Ngay bản thân nhiều nhà tư tưởng phương Tây nổi tiếng cũng tự nhận mình là người mácxít.
Đánh giá về sức sống của chủ nghĩa Mác, nhà triết học hiện sinh người Pháp, Jean Paul Sartre cho rằng: “Chủ nghĩa Mác không những không già nua đi, trái lại vẫn đang ở độ phát triển của tuổi thanh xuân. Do vậy, nó vẫn là triết học của thời đại chúng ta”. Cũng  đánh giá về tương lai của chủ nghĩa Mác, nhà triết học hậu hiện đại người Pháp là Derrida cho rằng: “Luôn luôn sẽ là một sai lầm, nếu không đọc đi đọc lại và tranh luận những tác phẩm của Mác... không có tương lai mà lại không có Mác. Nếu không có ký ức về Mác và không có di sản của Mác”.
Ở một khía cạnh khác, khi đánh giá về giá trị phương pháp luận của chủ nghĩa Mác như một định hướng cho cách nhìn về lịch sử xã hội, Martin Heidegger (1889 - 1976) nhà triết học hiện sinh người Đức cho rằng, chủ nghĩa Mác thâm nhập vào bản chất lịch sử mà sự thể hiện của nó ứng với những giai đoạn lịch sử khác nhau, đã cho thấy quan điểm lịch sử trong tư tưởng của chủ nghĩa Mác vượt trội hơn so với các quan điểm sử học khác.
Về giá trị hiện thực của chủ nghĩa Mác, nhà triết học thực dụng mới người Mỹ, Richard Rorty thì nhấn mạnh: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản của Mác và Ăngghen thậm chí còn có sức lôi cuốn mạnh mẽ hơn cả kinh Tân ước, bởi vì nó có tính thế tục hơn so với kinh thánh. Do đó, chủ nghĩa Mác có sức cổ vũ to lớn con người phấn đấu xây dựng một xã hội lý tưởng bình đẳng hơn nữa.
Không chỉ đối với triết học, những giá trị của chủ nghĩa Mác, thậm chí cũng chiếm một vị trí nhất định trong lĩnh vực kinh tế học phương Tây. Chẳng hạn, ngay một số nhà kinh tế học đoạt giải thưởng Nobel kinh tế, trong đó có hai nhà kinh tế học người Mỹ có ảnh hưởng lớn là Paul Anthony Samuelson (1915-2009) và William D.Nordhaus cũng có những đánh giá cao những tư tưởng của chủ nghĩa Mác. Trong cuốn Kinh tế học của mình hai ông đều thừa nhận: “Trong số các nhà tư tưởng thế kỷ XIX, không có người nào có tầm ảnh hưởng tư tưởng to lớn hơn và sâu sắc hơn so với những tư tưởng của Mác”. Hai nhà kinh tế đạt giải thưởng Nobel này còn viết: “... Không giống như những học thuyết kinh tế mà chúng tôi đã khảo sát từ trước đó, lý luận của chủ nghĩa Mác vẫn có sức sống và sự ảnh hưởng mạnh mẽ tới tận ngày nay bởi vai trò quan trọng của nó”, và “Những tư tưởng kinh tế của Mác và Ăngghen là một trong những cống hiến lâu dài trong lịch sử kinh tế học...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét