Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã ngăn chặn tội ác của chủ nghĩa đế quốc, góp phần quan trọng chấm dứt Chiến tranh thế giới lần thứ hai

           Sự ra đời của đế quốc chủ nghĩa là một trong những nguồn gốc quan trọng dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất tàn khốc chưa từng thấy, cướp đi sinh mạng hàng chục triệu người, làm cho hàng trăm triệu người khác rơi vào cảnh khốn cùng, điêu đứng. Trong cuộc chiến tranh này, Chính phủ Nga Sa hoàng đã đẩy nước Nga đến thảm họa, kiệt quệ về kinh tế, đẩy quần chúng lao động vào tình cảnh không có sự lựa chọn nào khác ngoài con đường cách mạng, lật đổ chính phủ quân chủ chuyên chế, thành lập chính quyền dân chủ và cách mạng của công, nông và binh lính, đem lại hòa bình, quyền tự quyết cho các dân tộc, ruộng đất cho dân cày; chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

             Ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thắng lợi, vấn đề hòa bình đã được Chính quyền Xôviết và Lênin đặc biệt quan tâm. Sắc lệnh hòa bình được ban hành, Hiệp ước Brétlitốp - Hiệp ước đình chiến giữa Chính quyền Xôviết và nước Đức được ký kết, đã góp phần chấm dứt cuộc chiến tranh thế giới, tạo điều kiện cho Chính quyền Xôviết tranh thủ thêm thời gian dù rất ngắn ngủi để củng cố, xây dựng lực lượng, ứng phó thắng lợi trước cuộc tấn công bằng quân sự của 14 nước đế quốc câu kết với bọn phản động Nga, hòng bóp chết Chính quyền Xôviết non trẻ. Những việc làm đó không chỉ chứng tỏ Lênin và những người Cộng sản Nga luôn yêu chuộng hòa bình, tự do, căm ghét chiến tranh, chỉ tiến hành chiến tranh cách mạng để giành và giữ chính quyền, xây đắp một nền hòa bình ổn định, lâu dài. Cũng chính vì mục tiêu hòa bình mà Đảng Cộng sản Liên Xô sau này đã động viên và lãnh đạo nhân dân Liên Xô liên minh chặt chẽ với nhân dân thế giới tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, bảo vệ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ hòa bình thế giới, cứu nhân loại thoát khỏi họa diệt chủng do chủ nghĩa phát xít gây ra trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét