Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM: “VIỆT NAM ĐI THEO CHỦ NGHĨA TƯ BẢN MỚI GIÀU CÓ VÀ PHÙ HỢP VỚI XU THẾ CỦA THỜI ĐẠI HIỆN NAY”


          Trong thế kỷ XX, nhân loại đã chứng kiến sự ra đời, tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Mặc dù gặp phải sự chống phá quyết liệt của kẻ thù, song chủ nghĩa xã hội hiện thực đã vượt lên trên những khó khăn, thử thách và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực; đồng thời đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ đã làm cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế lâm vào khủng hoảng và tạm thời thoái trào; song những thành tựu mà chủ nghĩa xã hội hiện thực đã đạt được trên thực tế là không thể phủ nhận.
           Kể từ đó đến nay, chủ nghĩa xã hội hiện thực luôn bị các thế lực thù địch, phản động và chủ nghĩa cơ hội - xét lại ra sức công kích, xuyên tạc. Đáng chú ý là không chỉ các lực lượng đối lập mà ngay trong hàng ngũ những người cộng sản cũng có không ít người muốn phủ định học thuyết Mác - Lênin trên các vấn đề thời đại hiện nay, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội... Những biến cố to lớn của lịch sử cũng đã tác động đến tiến trình cách mạng Việt Nam, làm cho một số người, trong đó có cả cán bộ, đảng viên bi quan, dao động và cho rằng, “đi theo chủ nghĩa tư bản, Việt Nam mới giàu có và phù hợp với xu thế của thời đại”. Vậy, đây là một cách nhìn thực tế, hay chỉ là sự mơ hồ, thiển cận về lý luận và ảo tưởng trước những hào nhoáng bên ngoài của chủ nghĩa tư bản hiện đại?
            Thực tiễn đã cho thấy, chủ nghĩa tư bản ngay khi mới ra đời đã thực hiện được bước nhảy chưa từng có trong lịch sử về lực lượng sản xuất. Tuy nhiên, do nắm giữ những tư liệu sản xuất chủ yếu trong xã hội nên sự giàu có luôn thuộc về thiểu số giai cấp tư sản thống trị, bóc lột, còn đại đa số công nhân và quần chúng nhân dân lao động luôn bị đẩy vào cảnh thất nghiệp, nghèo đói và ngày càng bị bần cùng hóa. Cùng với sự giàu có của giai cấp tư sản, giai cấp công nhân và những người lao động ở các nước tư bản cũng đang sở hữu một lượng cổ phần, cổ phiếu nhất định và có được cuộc sống vật chất tương đối đầy đủ. Song, cũng cần phải thấy rằng, đó là những thành quả đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong vài thế kỷ qua, cùng với đó là sự điều chỉnh, thích nghi của chủ nghĩa tư bản để tồn tại và phát triển.
Bên cạnh đó, sự tranh giành quyền lực giữa các thế lực đế quốc nhằm kiểm soát nguồn tài nguyên để thu lợi nhuận ngày càng cao đang là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc chiến tranh, xung đột vũ trang và nảy sinh các tệ nạn xã hội. Vũ khí hạt nhân được sản xuất hàng loạt trong xã hội tư bản bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt mọi sự sống trên trái đất. Trong chủ nghĩa tư bản, mọi thứ đều trở thành hàng hóa và bị quy về thành tiền bạc. Điều đó đã làm trỗi dậy chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, sự tham lam và lối sống thực dụng, đề cao đồng tiền, làm yếu đi các quan hệ cơ bản giữa con người với con người, trong gia đình và xã hội…
Như vậy, cùng với những quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, thực tiễn sự vận động, phát triển, thích nghi của chủ nghĩa tư bản trong những thập kỷ qua đã giúp chúng ta nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc hơn về thực chất nguồn của cải khổng lồ trong xã hội tư bản. Điều đó cho thấy, đi theo con đường chủ nghĩa tư bản, Việt Nam không thể có được nền độc lập, tự do thực sự; cũng không thể đem lại sự giàu có cho mọi người dân trong xã hội. Cho dù, chủ nghĩa tư bản ngày nay đang có sự điều chỉnh, thích nghi về mọi mặt để kéo dài sự tồn tại, phát triển, nhưng nó vẫn không vượt qua nền tảng kinh tế - xã hội là chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, nên theo quy luật, sự diệt vong là không tránh khỏi.
Đưa đất nước đi theo chủ nghĩa tư bản cũng không phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Vì cùng với những cơ sở khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để phân chia thời đại thì thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Do vậy, nếu chỉ coi sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu là bằng chứng duy nhất để thừa nhận thời đại hiện nay là của chủ nghĩa tư bản thì đó là một cách nhìn thiển cận, thiếu kiến thức lịch sử về thời đại. Quá trình ra đời, phát triển và thay thế thời đại này bằng một thời đại khác phải qua một chặng đường lâu dài, quanh co, phức tạp, chứa đựng cả bước tiến mạnh mẽ và cả sự tụt lùi, đổ vỡ. Sự sụp đổ đó có nhiều nguyên nhân, nhưng điều chắc chắn rằng, đó không thuộc về bản chất của chủ nghĩa xã hội, càng không vì thế làm mất đi lôgic phát triển và nội dung của thời đại. Lịch sử phát triển xã hội trước đây cũng cho thấy, thời đại chủ nghĩa tư bản thay thế thời đại phong kiến cũng diễn ra hàng thế kỷ và gặp phải sự chống trả quyết liệt của các lực lượng đối lập trong xã hội.
            Hiện nay, chủ nghĩa xã hội hiện thực mặc dù đang gặp nhiều khó khăn của giai đoạn thoái trào, nhưng xu thế phát triển tất yếu của thời đại từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội vẫn luôn tỏ rõ trong thực tế. Chủ nghĩa xã hội hiện thực vẫn tồn tại ở một số nước và khẳng định sức sống mãnh liệt trước mọi sóng gió, thử thách khắc nghiệt của thời đại.
           Để không rơi vào trạng thái mập mờ, bếp bênh về tư tưởng, lý luận và đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm phản động, sai trái của các thế lực thù địch về các vấn đề trên, cần phải nắm vững một số nội dung cơ bản sau: Một là, phải luôn nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin; Hai là, đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng của cách mạng Việt Nam; Ba là, những thành tựu trong hơn 30 năm đổi mới đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn.

Tuy nhiên, với thái độ khách quan, nhìn thẳng vào thực tế, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, trong xã hội hiện nay còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, hối lộ, làm giàu bất chính, thu vén cho gia đình, dòng họ, địa phương, bạn bè thân hữu… Trong khi đó, đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nếu không khắc phục kịp thời những vấn đề trên thì tất yếu sẽ dẫn đến nhiều cái nhìn lệch lạc, tiêu cực, thiếu thiện chí về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét