Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI ĐÃ LÀM THỨC TỈNH SỨC MẠNH CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN THẾ GIỚI


Ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga là đã làm cho giai cấp công nhân thế giới ý thức được sức mạnh to lớn và trách nhiệm lịch sử của mình trong cuộc đấu tranh để lật đổ chủ nghĩa tư bản, xây dựng một xã hội mới tốt đẹp. Cách mạng Tháng Mười không chỉ là giải pháp mở đường phát triển của nước Nga mà nó có ý nghĩa phổ biến, tất yếu đối với sự phát triển của nhiều quốc gia dân tộc khác. Sau khi đập tan bộ máy nhà nước của giai cấp bóc lột, thiết lập chính quyền của nhân dân lao động, nhà nước Xôviết ra đời mở đầu quá trình cải biến cách mạng và sau đó hình thành nên một Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết. Đây là một chế độ hoàn toàn mới trong lịch sử nhân loại và Liên Xô đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng vĩ đại trong một thời kỳ lịch sử. Đó là:
Cách mạng Tháng Mười đã đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện trọng đại mở đầu một thời kỳ mới, thời kỳ lịch sử thế giới hiện đại. Cách mạng Tháng Mười đã cung cấp cho phong trào cách mạng thế giới những bài học kinh nghiệm quý giá. Đồng thời, nó thúc đẩy sự phát triển của phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Cách mạng Tháng Mười dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đã đặt ra những nhiệm vụ cụ thể và đã thực hiện sứ mệnh của nó. Những thành quả của Cách mạng Tháng Mười không một thế lực nào có thể phủ nhận. Bài học về Cách mạng Tháng Mười còn nguyên giá trị và đang được phát huy trong điều kiện quốc tế hiện nay.
Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực, Liên Xô đã đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc ở thiên đường đích thực trên trái đất cho người lao động. Trên cơ sở chính quyền của nhân dân và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu, người dân lao động đã có được những đảm bảo xã hội mà không một nước tư bản phát triển nào có thể đạt tới. Liên Xô là nước đầu tiên trên thế giới quy định chế độ làm việc 8 giờ một ngày. Người dân Liên Xô được đưa tới nơi làm việc bằng phương tiện công cộng mà không phải trả tiền, được miễn học phí tại mọi cơ sở giáo dục, từ mẫu giáo cho tới đại học. Người dân Liên Xô được khám chữa bệnh miễn phí hoàn toàn, tất cả dịch vụ đều không mất tiền. Các bà mẹ mới sinh được phát sữa miễn phí cho tới khi con được ba tuổi.
Những thành tựu về kinh tế, chính trị đã tạo thành sức mạnh giúp cho nhân dân Liên Xô đánh bại mọi cuộc tấn công của chủ nghĩa đế quốc, cứu loài người khỏi thảm họa phát xít, góp phần đẩy mạnh nguy cơ chiến tranh hạt nhân, là chỗ dựa cho phong trào hòa bình và cách mạng trên thế giới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Trên bình diện quốc tế, Liên Xô đã trở thành đối trọng cân bằng với khối tư bản chủ nghĩa do Mỹ đứng đầu và là nguồn viện trợ chính cho các phong trào giải phóng dân tộc tại các nước Á-Phi-Mỹ Latinh. Điều đó khiến Mỹ và phương Tây lo ngại và tìm mọi cách chống phá. 
Sự khủng hoảng và đi đến sụp đổ của Liên Xô đã trở thành sự kiện quan trọng trong lịch sử thế giới thế kỷ XX. Từ đó, chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào. Sự thật nghiệt ngã đó đã khiến không ít người ngỡ ngàng, dao động, thậm chí mất phương hướng. Nhiều học giả, chính khách phương Tây đắc chí cho rằng, sự kiện trên đã đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa xã hội thế giới và là kết cục bi thảm của phong trào cộng sản quốc tế. Rất tiếc, không chỉ những kẻ chống cộng điên cuồng mà cả những nhà nghiên cứu hời hợt lý luận chủ nghĩa cộng sản đều nói về sự lạc hậu của chủ nghĩa Mác - Lênin. Theo họ, Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của Liên Xô là sự sai lầm của lịch sử, hệ tư tưởng cộng sản đã là sự cáo chung và tìm cách thay thế hệ tư tưởng đó bằng sự pha trộn các giá trị xã hội dân chủ và dân tộc chủ nghĩa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét