Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

TỰ DO KHÔNG PHẢI LÀ BẤT CHẤP ĐẠO LÝ, BẤT CHẤP KỶ CƯƠNG


        Tự do là ước mơ, là khát vọng ngàn đời của nhân loại, đấu tranh cho tự do là điều chính đáng và là lý tưởng cao đẹp của con người. Với lý tưởng tự do và đấu tranh không mệt mỏi cho tự do đã có nhiều người trở nên vĩ đại, đó là những người đấu tranh cho tự do văn minh. Tự do là phải biết tôn trọng bản thân mình, tôn trọng xã hội, cộng đồng và tôn trọng người khác, tôn trọng kỷ cương, pháp luật của Nhà nước, tôn trọng đạo lý, tôn trọng sự thật. Tuy  nhiên, có một số người cũng nhân danh là “đấu tranh cho tự do”, nhưng hình như họ chưa hiểu được thế nào là tự do. Nhân danh là “đấu tranh cho tự do” nhưng lại xuyên tạc lịch sử và thực tiễn của Việt Nam, bóp méo sự thật, vu khống người khác. Ví dụ: có một số người bị kẻ xấu hành hung trên đường phố, khi cơ quan chức năng chưa điều tra làm rõ đối tượng hành hung là ai, thì họ đã quy kết ngay rằng đó là do công an Việt Nam làm. Rồi họ phủ nhận thành quả cách mạng của Việt Nam trong những năm qua (những hoạt động của Nhà nước mang lại quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân đều bị họ suy diễn theo hướng tiêu cực một cách hồ đồ); họ nói xấu lãnh tụ; chống phá nhà nước; đòi các quyền một cách vô lối; kích động đồng bào chống đối lại chính quyền, gây chia rẽ dân tộc; tệ hơn họ còn kêu gọi nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước… Thực chất đây là việc làm “phản tự do” mà ai cũng biết, chỉ có những kẻ nhân danh tự do để thực hiện mưu đồ đen tối, bất chấp đạo lý, bất chấp kỷ cương mới coi đó là tự do.

                                                                                                    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét