Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA MỞ RA THỜI ĐẠI MỚI CHO LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI

            Cách đây vừa tròn 100 năm, Cách mạng Tháng Mười Nga đã nổ ra và giành thắng lợi trên 1/6 trái đất, làm rung chuyển cả thế giới, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại: thời đại sụp đổ của chủ nghĩa đế quốc, thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Mặc dù hiện nay, chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu đã không còn, song tầm vóc, ý nghĩa, ảnh hưởng và những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn còn nguyên giá trị. Cách mạng Tháng Mười Nga đã ghi vào lịch sử nhân loại một mốc son vĩ đại nhất từ trước đến nay và có tầm ảnh hưởng, to lớn, sâu rộng, mạnh mẽ tới tiến trình lịch sử và cục diện thế giới; làm thay đổi chế độ chính trị nước Nga, đảo lộn trật tự thế giới, kết thúc thời kỳ lịch sử  cận đại, mở ra thời kỳ lịch sử hiện đại, đưa giai cấp vô sản trở thành giai cấp trung tâm của thời đại, đó là sự thật không cần bàn cãi!
            Lần đầu tiên trong lịch sử, Cách mạng Tháng Mười Nga đã đập tan ách áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến độc tài, chuyên chế tồn tại lâu đời ở Nga và Chính phủ lâm thời tư sản do Kêrenxki cầm đầu, đưa Công nhân, Nông dân Nga lên nắm chính quyền, bắt tay xây dựng chế độ mới - chế độ xã hội chủ nghĩa, khác hẳn về chất so với các chế độ xã hội đã có trong lịch sử, từng bước xóa bỏ mọi hình thức bóc lột giai cấp và áp bức dân tộc, mở đường thắng lợi cho độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.
           Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga từ kiếp làm thuê thành người làm chủ, đưa giai cấp công nhân Nga non trẻ bước lên vũ đài chính trị, trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng và tổ chức xây dựng chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga đã chặt đứt một mắt xích quan trọng, yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc, làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới, làm cho chủ nghĩa đế quốc không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới, mà từ đây hệ thống xã hội chủ nghĩa đã bắt đầu hình thành và trở thành một lực lượng đối trọng với chủ nghĩa đế quốc, không cho chúng có quyền làm mưa, làm gió, áp đặt ách thống trị và làm luật cho tất cả các nước như trước nữa. Cách mạng Tháng Mười Nga đã biến chủ nghĩa xã hội từ lý luận thành hiện thực và từ đây nói như V.I.Lênin “trời đã quang, mây đã tạnh, lối đã vạch ra rồi, dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười lịch sử thế giới phát triển theo con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ chủ nghĩa.
            Tiếng vang của Cách mạng Tháng Mười vượt qua biên giới nước Nga, ảnh hưởng to lớn đến phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân trong các nước tư bản chủ nghĩa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là động lực mạnh mẽ cổ vũ các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột của giai cấp phong kiến, tư sản, tự cứu lấy mình và giải phóng mình mà còn chỉ ra con đường cách mạng và cung cấp nhiều bài học quý báu cho phong trào giải phóng dân tộc, cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Từ đó, giai cấp vô sản vững vàng bước lên vũ đài chính trị, có lý luận cách mạng, khoa học dẫn đường, trở thành giai cấp trung tâm của thời đại, “hạt nhân” của phong trào cách mạng thế giới, đưa phong trào “bão táp cách mạng” từ châu Âu lan tỏa nhanh và mạnh sang châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh, đánh trực tiếp vào hậu phương và sân sau của chủ nghĩa đế quốc, đánh lui từng bước, đánh đổ từng bộ phận, làm cho giai cấp thống trị run sợ, buộc phải lùi bước, xuống thang và thay đổi một số chính sách có lợi cho quần chúng lao động.
           Dưới ánh sáng soi đường và sự cổ vũ của Cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào giải phóng dân tộc ở khắp các châu lục Á, Phi, Mỹ latinh đã phát triển mạnh mẽ, trở thành những cao trào cách mạng to lớn trong thế kỷ XX, đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ và mới của chủ nghĩa đế quốc. Sức công phá của dòng thác cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới do Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra đã làm hệ thống thuộc địa do chủ nghĩa thực dân đế quốc thiết lập đã bị sụp đổ hoàn toàn trong vòng chưa đầy 5 thập kỷ. 

            Sau Cách mạng Tháng Mười Nga, chỉ trong một thời gian ngắn, trong thế bị bao vây cấm vận, nội chiến và hậu quả chiến tranh để lại. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, bằng sự ưu việt của chế độ mới và đặc biệt là sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, nước Nga từ một nước phong kiến lạc hậu đã trở thành một cường quốc kinh tế, quân sự, chính trị hùng mạnh, là chỗ dựa vững chắc cho các phong trào cách mạng trên thế giới đấu tranh giành độc lập dân tộc, chống họa phát xít, vì hoà bình, dân chủ, chủ nghĩa xã hội và tiến bộ xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét