Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

THẤY GÌ??? ĐƯỢC GÌ??? QUA NHỮNG SỰ KIỆN DIỄN RA THỜI GIAN GẦN ĐÂY.

- Thứ nhất: Từ việc các nhà hoạt động dân chủ ra sức gào thét để bảo vệ môi trường biển, môi trường sống với hành động tụ tập đông người đòi bồi thường thiệt hại, gây rối an ninh trật tự, muốn đuổi công ty Formosa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong khi đó Chính phủ đã phải vào cuộc và buộc công ty này phải xin lỗi công khai, cam kết không để xảy ra tình trạng trên và bồi thường cho những người dân bị thiệt hại và chịu ảnh hưởng từ sự cố môi trường do công ty đó gây ra.
 - Thứ hai: Việc các linh mục thuộc các giáo xứ khu vực Nghệ An, Hà tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai, Huế và Giáo hội Việt Nam thống nhất, Tin lành Đề ga... luôn có thái độ nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, luôn muốn hạ uy tín Đảng Cộng sản Việt Nam và có mối liên hệ mật thiết với tổ chức khủng bố Việt Tân (Canh Tân cách mạng đảng - có trụ sở tại Mỹ, là tổ chức do quân, cán, binh lưu vong VNCH thành lập để tuyên truyền, xuyên tạc phá hoại Tổ quốc Việt Nam) và có hành động lôi kéo, kích động giáo dân trong giáo xứ của mình để chống phá Đảng, Nhà nước ta.
- Thứ ba: Việc bắt giữ, xử lý và tuyên án với hàng loạt các đối tượng hoạt động dân chủ như: Nguyễn Văn Hoá, SN: 1995, Thanh Hoá; Trần Thị Nga (tức Nga Phủ Lý), SN: 1977, Hà Nam; Vũ Quang Thuận (tức Thuận Tâm Thần), SN: 1966, Thái Bình; Nguyễn Văn Điển, SN: 1983, Nam Định; Bùi Hiếu Võ, SN: 1962, Tp HCM; Phan Kim Khánh, SN: 1993, Phú Thọ; Nguyễn Văn Oai, SN: 1981; Hoàng Đức Bình, SN: 1983, Nghệ An, và hàng loạt những cái tên khác như Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Trường Thuỵ, Trương Minh Đức...
- Thứ tư: Qua việc UBKT Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam thi hành nhiều quyết định kỷ luật Đảng đối với đảng viên có sai phạm trong công tác quản lý dẫn tới việc làm tổn hại cho nền kinh tế và phương hại đến uy tín của Đảng và việc xử lý theo pháp luật đối với các cá nhân như: Trịnh Xuân Thanh, Giang Kim Đạt, Hà Văn Thắm... 
- Thứ năm: Từ việc buông lỏng trong công tác quản lý nhà nước từ chính quyền cấp cơ sở ở một số địa phương, việc thực hiện sai các đường lối, chủ trương của Đảng đã dẫn tới những hậu quả nhất định như: sự cố ôi nhiễm môi trường, khiếu kiện đông người vượt cấp. Qua đó tạo điều kiện cho các đối tượng chống đối, phá hoại lợi dụng móc nối để chống phá Đảng, Nhà nước ta.
- Thứ sáu: Sự thoái hoá, biến chất của một số đội ngũ cán bộ trong các bộ ngành, địa phương và thái độ muốn viết lại lịch sử, xét lại lịch sử, bôi nhọ anh hùng, hạ bệ lãnh tụ.... và việc quản lý các thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội.
- Thứ bảy: Ý thức và vấn đề nhận thức của người dân.
Qua những sự việc đó chúng ta thấy rằng:
 - Tổ chức khủng bố Việt Tân đang tăng cường các hoạt động móc lối với những đối tượng bất mãn trong nước để tiến hành các hoạt động chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục đích chính là gây bất ổn về chính trị, gây rối an ninh trật tự để tiến hành lật đổ chính quyền Việt Nam thông qua chiến lược “Diễn Biến hòa bình, “Bạo loạn lật đổ” nhằm đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo của học thuyết chủ nghĩa tư bản phương tây điển hình là Mỹ.
- Việc Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (khoá XI) trong phòng chống tham nhũng và Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến, “tự chuyển hóa”. Đã và đang đem lại những tín hiệu tích cực trong việc phòng chống tham nhũng và sự suy thoái trong tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó việc chỉ đạo làm mạnh mẽ hơn với những dấu hiệu, biểu hiện vi phạm trong công tác quản lý nhà nước trên các mặt đã và đang kéo những thành phần sâu mọt ra ngoài ánh sáng để xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.
- Việc vạch mặt kẻ thù và những đối tượng thoái hóa biến chất ra ngoài ánh sáng để xử lý đối với các đối tượng cho thấy rằng chính quyền và nhân dân đang là một khối thống nhất trong công tác bảo về Đảng, bảo vệ chính quyền Nhà nước, bảo vệ sự bình yên của đất nước trước những âm mưu tàn độc của kẻ thù.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét